Warunki udziału i zgłoszenia

Pokaz jest afiliowany przez ECAHO jako C-National. W klasach w ręku mogą wziąć udział konie zarejestrowane w Polskiej Księdze Stadnej Koni Czystej Krwi PASB. W klasach pod siodłem (część pokazu poza afiliacją ECAHO) mogą wziąć udział konie zarejestrowane w księgach stadnych akceptowanych przez WAHO. Źrebięta muszą być zgłoszone do księgi stadnej (szczegóły w warunkach).

Termin zgłoszeń mija 16 sierpnia 2017 r.

Sędziowie, DC i steward w ringu

Sędziowie klas w ręku:

Sędziowie klas pod siodłem:

Komisja dyscyplinarna (DC):

Steward w ringu: