Program pokazu i aukcji

Piątek, 7 września 2018

10:00-18:00 Plac konkursowy zewnętrzny

12:00-14:00 Przerwa

Sobota, 8 września 2018

10:00-18:00 Plac konkursowy zewnętrzny

12:30-14:00 Przerwa
18:30-22:00 Wieczór Hodowców (VIP)

Niedziela, 9 września 2018

10:00-14:00 Plac konkursowy zewnętrzny

14:00-16:00 Otwarte stajnie (VIP)

17:00-19:00 Hala krytej ujeżdżalni